7. Svibanj, 2018.

Radionica za hrvatske LAGUR-e u organizaciji Uprave ribarstva

 Od 2.-4. 5. sudjelovali smo na radionici za hrvatske LAGUR-ove: upute, pisani postupci i popratna dokumentacija za provedbu LRSR u okviru OP-a za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020. Na radionici je prezentirano postupanje LAGUR-a u provedbi LRSR na primjeru kroz simulaciju procesa od objave natječaja/poziva do isplate sredstava.