7. Listopad, 2017.

22. Susreti ribara HOk-a u Rapcu

 Zajedno s ostalim hrvatskim LAGUR-ima sudjelovali smo na 22. Susretu ribara HOK-a koji se održao u Rapcu od 5.-7. listopada 2017. godine. Prvog dana održan je sastanak  LAGUR-a s predstavnicima HOK-a na kojemu se raspravljaljo o provedbi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Predsjednik FLAG mreže drugog je dana predstavio prisutnima hrvatske LAGUR-e, a domaćim LAGUR Alba svoje područje djelovanja i aktivnosti. Na susretima je predstavljeno aktualno stanje i perspektiva hrvatskog ribarstva, stanje u Istarskoj županiji, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo, provedba novog Zakon o morskom ribarstvu i inspekcijski nadzor, mjere upravljanja malom plavom ribom, koćarski ribolov s naglaskom na stanje resursa i regulaciji ribolova u Jabučkoj kotlini, iskrcajna mjesta i ribarske luke.