8. Travanj, 2020.

Objavljen je Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

Objavljen je Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

Obavještavamo sve zainteresirane kako je otvoreno novo e-savjetovanje Ministarstva poljoprivrede na temu:

Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

 

Savjetovanje je otvoreno do 23.4.2020. te ga je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13929

  • Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji Covida-19.
  • Predmet potpore: dodjela državne potpore u ribarstvu s ciljem pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, uzgoja školjkaša, uzgoja hladnovodnih vrsta riba, uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba, uzgoja morske ribe, prerade proizvoda ribarstva i ribarskih zadruga, a u skladu s Paketom mjera pomoći gospodarstvu Vlade RH uslijed epidemije koronavirusa.
  • Sredstva potpore osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske te iznose ukupno 30.000.000,00 kuna, a najviša potpora koju korisnik može ostvariti ne smije prelaziti 120.000,00 eura.