13. Kolovoz, 2021.

Informativne radionice za Mjeru 5. Organizacija edukativnih događaja u svrhu jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda.

Informativne radionice za Mjeru 5. Organizacija edukativnih događaja u svrhu jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda.

Pozivamo sve potencijalne nositelje projekata da sudjeluju na informativnim radionicama za Mjeru 5. “Organizacija edukativnih događaja u svrhu jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda” iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”, koje će se održati 20. kolovoza 2021. godine na sljedećim lokacijama:

 

 

 • Radionica br. 1. – u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Poreč (zgrada bišeg Društvenog doma), na adresi Žbandaj 34a, 52440 Poreč, od s početkom u 9,00 sati,
 • Radionica br. 2. – u prostorijama LAGUR-a „Istarski švoj“ na adresi 154. brigade hrvatske vojske 5, 52000 Pazin, s početkom u 12 sati.

Tekst Natječaja i dodatne informacije možete pronaći na web stranicama LAGUR-a „Istarski švoj“ na sljedećoj poveznici.

Više informacija: Poziv – Informativne radionice za Mjeru 5. Edukativni događaji

12. Kolovoz, 2021.

LAGUR Natječaj za Mjeru 5. Organizacija edukativnih događaja u svrhu jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda

LAGUR Natječaj za Mjeru 5. Organizacija edukativnih događaja u svrhu jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda

LAGUR “Istarski švoj” objavljuje prvi Natječaj za provedbu Mjere 5. Organizacija edukativnih događaja u svrhu jačanja uloge ribarstvene zajednice u lokalnom razvoju te jačanje svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda.

 

Dokumentaciju vezanu uz Natječaj možete pogledati na poveznici.

12. Oujak, 2021.

Boje zemlje – Reportaža o dodjeljenim odlukama o odabiru projekata unutar Mjera 2. i 7.

Na web stranici Boje Zemlje i Youtube linku možete pogledati reportažu glede dodijeljenih odluka o odabiru projekata u sklopu natječaja za Mjeru 7. i Mjeru 2. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Istarski švoj.

Veselimo se projektima svih naših korisnika!

Mjera 7: Grad Poreč, Momperlon d.o.o., Grad Pazin, Općina Vrsar-Orsera
Mjera 2: Grad Poreč, S.I.C. d.o.o., Grad Pazin, S.K.A.T. d.o.o.

16. Veljaa, 2021.

Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 2. Ulaganja u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom

Sukladno točki 5.11. Priručnika za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, a s ciljem informiranja nositelja projekata o rezultatima LAGUR natječaja, nakon završetka postupka odabira projekata po FLAG natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a “Istarski švoj”, objavljuju se rezultati odabira.

U okviru Mjere 2. Ulaganja u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom donesene su Odluke o odabiru projekata za sljedeće projekte:
• projekt ID #40201, nositelja Usluga Poreč d.o.o.,
• projekt ID #40202, nositelja Usluga d.o.o.,
• projekt ID #40203, nositelja S.K.A.T. d.o.o.,
• projekt ID #40204, nositelja S.I.C. d.o.o.

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: Mjera 2 – Objava rezultata odabira projekata

16. Veljaa, 2021.

Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine

Sukladno točki 5.11. Priručnika za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, a s ciljem informiranja nositelja projekata o rezultatima LAGUR natječaja, nakon završetka postupka odabira projekata po FLAG natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a “Istarski švoj”, objavljuju se rezultati odabira.

U okviru Mjere 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine donesene su Odluke o odabiru projekata za sljedeće projekte:
• projekt ID #30701, nositelja Momperlon d.o.o.,
• projekt ID #30702, nositelja Grad Pazin,
• projekt ID #30703, nositelja Općina Vrsar-Orsera,
• projekt ID #30704, nositelja Grad Poreč-Parenzo.

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: Mjera 7 – Objava rezultata odabira projekata

15. Veljaa, 2021.

Službeno uručenje odluka o odabiru projekata za Mjere 7. i 2. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a

Danas su u Poreču službeno uručene odluke o odabiru projekata za Mjeru 7. “Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine“ te Mjeru 2. „Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom“. Navedene odluke odnose se na 8 projekata čija je sveukupna vrijednost 10.973,870 kn.

 

 

 

 

 

 

U okviru Mjere 7. financirati će se projekti sljedećih nositelja:
✅ Grad Poreč – Parenzo (Centar za posjetitelje „La mula de Parenzo“)
✅ Momperlon d.o.o. (Interpretacijski centar „Ribarska kuća /Santa Marina“),
✅ Grad Pazin (Dječje odmaralište Špadići)
✅ Općina Vrsar – Orsera (Multimedijski centar MORe MORe)

Projekti će obuhvatiti aktivnosti koje promoviraju i valoriziraju ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku baštinu i nasljeđe, a odnose se na: rekonstrukciju i opremanje infrastrukture, istraživanja i razvoj aplikacija i softverskih rješenja, izradu i objavu publikacija te promotivne aktivnosti.

U okviru Mjere 2. financirati će se projekti sljedećih nositelja:
✅ Usluga Poreč d.o.o.
✅ Usluga d.o.o.
✅ SIC doo
✅ S.K.A.T. d.o.o.

Projektima će se nabaviti 2 specijalizirana vozila te će se preurediti i opremiti ribarnice u Poreču i Pazinu. Svi prijavitelji koriste jedinstveni vizualni identitet područja izrađenog kroz Mjeru 1. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a, što dovodi do jačanja prepoznatljivosti i unaprjeđenja lokalnih proizvođača i proizvoda ribarstva i akvakulture kroz svojevrsni „branding“ područja, budući da će svi odobreni projekti imati obvezu koristiti logotip jedinstvenog vizualnog identiteta. Prodajna mjesta će imati obvezu uključivanja minimalno 60% lokalne svježe ribe i morskih organizama te minimalno 60% lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture u ukupni asortiman, a dostavna vozila imaju obvezu redovne dostave lokalne svježe ribe i morskih organizama i/ili lokalnih proizvoda ribarstva na adrese odgojno-obrazovnih ustanova koje se nalaze na području djelovanja LAGUR-a „Istarski švoj“.

3. Kolovoz, 2020.

Informativne radionice za Mjeru 2. “Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom”

Informativne radionice za Mjeru 2. “Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom”

Pozivamo sve potencijalne nositelje projekata da sudjeluju na informativnim radionicama za Mjeru 2. “Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom” iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”, koje će se održati 07. kolovoza 2020. godine na sljedećim lokacijama:

 • Radionica br. 1. – u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Poreč, na adresi Žbandaj 34a, 52440 Poreč, od 09 – 11 sati,
 • Radionica br. 2. – u prostorijama LAGUR-a „Istarski švoj“ na adresi 154. brigade hrvatske vojske 5, 52000 Pazin, od 13 – 15 sati.

S obzirom na mjere koje su na snazi zbog pandemije CoVid-19, molimo da svoje sudjelovanje na radionici prethodno najavite na e-mail laguristarskisvoj@gmail.com najkasnije do 06. kolovoza u 12 sati, uz obveznu naznaku kojoj ćete od navedenih radionica pristupiti.

Tekst Natječaja i dodatne informacije možete pronaći na web stranicama LAGUR-a „Istarski švoj“ na sljedećoj poveznici.

Više informacija: Poziv – informativna radionica na terenu za Mjeru 2. iz LRSR

17. Travanj, 2020.

Važna obavijest – Uputa o načinu dostave akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata

Važna obavijest – Uputa o načinu dostave akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata

Nastavno na Uputu Uprave ribarstva o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19), LAGUR “Istrski švoj” donio je

UPUTU O NAČINU DOSTAVE AKATA PREMA LAGUR-u I NOSITELJIMA PROJEKATA 

 

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) nositelji projekata mogu, usprkos određenim odredbama Natječaja, postupati kako slijedi:

OPĆE ODREDBE:

1. Sve opće i specifične odredbe navedene u ovoj Obavijesti primjenjuju se za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) umjesto odgovarajućih odredbi FLAG Natječaja za Mjeru 7. i Vodiča za Mjeru 7., te ostale mjere LAGUR-a koje su trenutno u provedbi.  Po prestanku izvanrednih okolnosti sve odredbe iz Obavijesti prestaju važiti, te se primjenjuju odredbe FLAG Natječaja za Mjeru 7. i Vodič za Mjeru 7., te ostale mjere LAGUR-a koje u tom trenutku nisu finalizirane.

2. Nositelj projekta sve akte koje upućuje FLAG-u (prijava projekta, odgovor na Zahtjev za D/O/I, Zahtjev za odustanak, prigovor na odluke nadležnog tijela i dr.) podnosi u elektroničkom obliku na adresu laguristarskisvoj@gmail.com ili aleksandra.laguristarskisvoj@gmail.com;

3. Dokumentacija iz točke 2. obavezno mora naknadno biti dostavljena FLAG-u putem pošte u izvornom obliku, radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije (u primjerenom roku kojeg će FLAG odrediti i o kojem će nositelji projekata biti pravovremeno obaviješteni);

4. Svi sastavni dijelovi predmetne dokumentacije moraju biti dostavljeni kao privitak elektroničke pošte iz točke 2. i/ili putem poveznice, skenirani ili u PDF obliku;

5. U slučaju nemogućnosti dostave/ishođenja određenog akta od strane nositelja projekta (obzirom da nadležne institucije za izdavanje projektne dokumentacije rade ograničeno i/ili sa smanjenim administrativnim kapacitetima i/ili zbog ograničenja utvrđenih mjerama Stožera civilne zaštite), nositelj projekta obvezan je FLAG-u elektroničkim putem uputiti Obavijest o nemogućnosti dostave/ishođenja potrebne dokumentacije. Navedena Obavijest mora biti obrazložena, upućivati na relevantno ograničenje/zabranu (ako je primjenjivo) te sadržavati prijedlog primjerenog roka za dostavu akta. FLAG će navedeno uzeti u obzir kod postupaka i rokova vezanih za odgovore/dopune, prigovore i drugo, te će, ukoliko utvrdi da se radi o opravdanim okolnostima, nositelju projekta primjereno produžiti rok za dostavu predmetnog akta.

6. Ukoliko je došlo do normalizacije poslovanja institucija i/ili ukidanja Mjera Stožera civilne zaštite na koje se nositelj projekta poziva sukladno točki 5., isti ne može tražiti produženje rokova za dostavu akata sukladno točki 5.

7. Dostava odluka/obavijesti/zahtjeva nositelju projekta od strane FLAG-a obavlja se elektroničkim putem, i to na način da će isti biti će ispisani na memorandumu FLAG-a, ovjereni potpisom i pečatom (ili odobreni sukladno točki 5.) te poslani sa e-mail adrese laguristarskisvoj@gmail.com, skenirani ili u PDF formatu.

8. U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere dokumenata potpisom i pečatom, FLAG je dužan prije upućivanja službenih akata nositeljima projekta ishoditi od odgovornih/ovlaštenih osoba koje inače te akte potpisuju, suglasnost odnosno odobrenje putem elektroničke pošte.

9. FLAG i/ili nositelj projekta obvezni su elektroničkim putem potvrditi primitak svakog službenog akta, i to u vidu odgovora na zaprimljeni službeni akt (potvrda primitka).

 

SPECIFIČNE ODREDBE:

U nastavku slijede dodatna obrazloženja glede pojedinih akata:

A. PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKATA

 • Neovisno o elektroničkom slanju prijave projekta, nositelj projekta obvezan je poštovati Natječajem propisan rok za dostavu prijave projekta i Natječajem propisan sadržaj prijave projekta;
 • u predmetu e-maila nositelj projekta obvezan je napisati kako slijedi: „PRIJAVA PROJEKTA – FLAG Natječaj za Mjeru 7. – PROMICANJE RIBARSTVENE, AKVAKULTURNE I POMORSKE BAŠTINE – Puni naziv i adresa nositelja projekta“;
 • trenutkom podnošenja prijave projekta na ovaj FLAG natječaj smatra se datum i vrijeme zaprimanja prijave projekta od strane FLAG-a.
 • Sve ostale odredbe Natječaja za Mjeru 7. i Vodiča za Mjeru 7. koje se tiču podnošenja prijave projekta ostaju nepromijenjene.

B. ZAHTJEV ZA DOPUNU/OBRAZLOŽENJE/ISPRAVAK

 • FLAG nositelju projekta, zbog razloga propisanih Natječajem, elektronskim putem izdaje Zahtjev za D/O/I, u bilo kojoj fazi postupka odabira projekata;
 • vremenom zaprimanja Zahtjeva za D/O/I od strane nositelja projekta smatra se datum i vrijeme kada je Zahtjev za D/O/I elektroničkim putem poslan od strane FLAG-a.

C. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODUSTAJANJE

 • U slučaju da nositelj projekta odustane od projekta, u predmetu e-maila obvezan je napisati kako slijedi: „ZAHTJEV ZA ODUSTAJANJE – FLAG Natječaj za Mjeru 7. – PROMICANJE RIBARSTVENE, AKVAKULTURNE I POMORSKE BAŠTINE – Puni naziv i adresa nositelja projekta“;
 • trenutkom podnošenja Zahtjeva za odustajanje smatra se datum i vrijeme zaprimanja Zahtjeva za odustajanje od strane FLAG-a.

D. PODNOŠENJE PRIGOVORA NA ODLUKU NADLEŽNOG TIJELA FLAG-a

 • U slučaju da nositelj projekta podnosi prigovor na Oduke iz točke 10. podtočke 4. Natječaja, u predmetu e-maila obvezan je napisati kako slijedi: „POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE FLAG-a „Istarski švoj“ – Natječaj za Mjeru 7. – Puni naziv i adresa podnositelja prigovora“;
 • trenutkom podnošenja prigovora smatra se datum i vrijeme zaprimanja prigovora od strane FLAG-a.
 • pisano odricanje od prava na prigovor i/ili odustajanje od već podnesenog prigovora nositelj projekta dostavlja FLAG-u elektroničkim putem, poštujući rokove navedene u Natječaju.

E. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

 • Sve navedeno primjenjuje se na odgovarajući način i na podnošenje Zahtjeva za isplatu jedino ako, u trenutku zaprimanja Zahtjeva za isplatu od strane FLAG-a, i dalje budu na snazi ograničenja/zabrane utvrđene mjerama Stožera civilne zaštite zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19. U suprotnom, primjenjuju se odredbe Natječaja za Mjeru 7.

Za sve ostale akte koji proizlaze iz pojedine Mjere iz LRSR a nisu pojedinačno navedeni u Specifičnim odredbama, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisane ovom Uputom.

16. Travanj, 2020.

Uputa o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Uputa o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva dostavilo je dana 16. travnja 2020. godine FLAG-ovima Uputu o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19).

Navedenom se uputom definiraju:

 

Ad. 1.) Postupci vezani za sjednice/sastanke nadležnih tijela za odabir projekata/ostalih tijela u postupku odabira projekata

 • Sjednice nadležnog tijela FLAG-a u postupku odabira projekata i redovnom poslovanju FLAG-a (Upravni odbor, Skupština, tijelo nadležno za prigovore itd.) mogu se održavati neovisno o tome je li ispunjen kvorum od 51% fizički prisutnih članova, odnosno fizičko prisustvo članova nadležnog tijela FLAG-a neće biti obvezno dok traje izvanredna situacija uzrokovana Coronavirusom (COVID – 19).
 • Postupanje u skladu s odredbom o ograničenom broju glasovanja pisanim putem, navedeno u Smjernicama u poglavlju 1.6.1, za uzastopne sjednice, neće biti primjenjivo dok traje izvanredna situacija uzrokovana Coronavirusom (COVID – 19).
 • Sjednice/sastanci svih osoba/tijela FLAG-a koje sudjeluju u postupku odabira projekata odnosno provedbi LRSR-a mogu se provoditi putem online alata (elektronička pošta, Skype i drugo). FLAG je obvezan za ove postupke osigurati odgovarajući revizijski trag.

Ad. 2.) Postupci vezani za dostavu i razmjenu dokumentacije između FLAG-a i nositelja projekta

 • FLAG može službene akte i dokumente prema nositeljima projekata (Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluke nadležnog tijela FLAG-a, Obavijesti i drugo) uputiti i putem elektroničke pošte, uz naznaku da se isti smatraju pravovaljanima te da se rokovi za postupanje po istima, ako je primjenjivo, računaju u odnosu na dostavu/zaprimanje istih putem elektroničke pošte (obavezno zatražiti potvrdu primitka od strane nositelja projekta).
 • Nadalje, prilikom slanja odluka nadležnog tijela donesenih u okviru postupka odabira projekata, potrebno je nositelju projekta napomenuti da će predmetne odluke naknadno biti dostavljene i putem pošte u izvornom obliku, a radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije. Na službenim mrežnim stranicama FLAG je obavezan objaviti informaciju i upute o načinu dostave Zahtjeva za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluka, Obavijesti i drugih akata prema nositeljima projekata.
 • U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere dokumenata potpisom i pečatom, FLAG je dužan prije upućivanja službenih akata nositeljima projekta ishoditi od odgovornih/ovlaštenih osoba koje inače te akte potpisuju, suglasnost odnosno odobrenje putem elektroničke pošte.
 • Odluke/obavijesti nadležnog tijela FLAG-a te ostali službeni akti u postupku odabira projekata na FLAG natječaj, smatrat će se pravovaljani ako su ispisani na memorandumu FLAG-a, ovjereni potpisom i pečatom (ili odobreni od strane odgovorne/ovlaštene osobe putem elektroničke pošte u slučaju nemogućnosti fizičke ovjere) te poslani sa službenog mail-a FLAG-a (skenirane ili u PDF formatu).
 • FLAG je dužan omogućiti nositeljima projekata slanje dokumenata i putem elektroničke pošte te dati jasne upute na koji način se provodi dostava dokumenata prema FLAG-u (Odgovor na Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Prigovor na Odluke nadležnog tijela FLAG-a i drugo; način dostave: skenirani dokumenti – poslani u privitku e-pošte, putem poveznice i/ili dr.)
 • S obzirom da nadležne institucije za izdavanje projektne dokumentacije rade ograničeno i/ili sa smanjenim administrativnim kapacitetima, FLAG je dužan navedeno uzeti u obzir kod postupaka i rokova vezanih za odgovore/dopune, prigovore i drugo. U tom smislu, FLAG može nositelju projekta produžiti rok za dostavu dokumentacije, uz obavezni pisani trag komunikacije s nositeljima projekata o nemogućnosti dostave/ishođenja potrebne dokumentacije, odnosno potrebnim rokovima dostave iste.

Ad. 3.) Postupci vezani za dostavu i razmjenu dokumentacije između FLAG-a/nositelja projekta i Upravljačkog tijela

 • Dokumentacija koju je dužan dostavljati Upravljačkom tijelu u skladu sa Pravilnikom o LRSR i Smjernicama o provedbi LRSR, FLAG/nositelj projekta može dostaviti i putem elektroničke pošte (ako prilog ili poveznica za preuzimanje dokumentacije) na eufondovi.ribarstvo@mps.hr, sa službenog e-maila FLAG-a, skenirani ili u PDF formatu. U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere potpisom i pečatom odgovorne/ovlaštene osobe, dokumenti se mogu dostaviti i bez ovjere, ali uz priloženu suglasnost/odobrenje odgovorne/ovlaštene osobe putem elektroničke pošte). Navedeno se odnosi na dokumentaciju vezanu za zahtjev za odobrenje promjena podataka o FLAG-ovima/ribarstvenim područjima, zahtjev za odobrenje izmjena LRSR, izvještaj o provedenom postupku odabira projekata i zahtjev za odobrenje promjena u operaciji.
 • Zahtjev za isplatu za tekuće troškove i troškove vođenja potrebno je podnijeti Upravljačkom tijelu putem pošte, osim u slučajevima kada isto nije moguće radi ograničenja utvrđenih mjerama Stožera civilne zaštite. U tom slučaju, FLAG može zahtjev za isplatu podnijeti i putem elektroničke pošte uz pripadajuće obrazloženje nemogućnosti i upućivanje na relevantno ograničenje/zabranu.

Ad. 4.) Plan provedbe LRSR za 2020. godinu

 • FLAG-ovi koji u svojim LRSR imaju izrađen Akcijski plan provedbe po kvartalima unutar jedne kalendarske godine, nisu obavezni poštivati objavu FLAG natječaja prema kvartalima definiranim u LRSR, već se ista promatra na godišnjoj razini.
 • Izmjene LRSR koje se odnose na realokacije unutar kvartala u okviru iste godine, mogu se provoditi bez slanja Zahtjeva za odobrenjem izmjena odabrane LRSR Upravljačkom tijelu.

 

Primjena uputa

 • Za potrebe provedbe Pravilnika o LRSR i Smjernica za provedbu LRSR, izmjena Statuta, internih akata, odluka, procedura i ostalih elemenata radi izmjena u postupanju od strane FLAG-a prema ovim uputama, nije potrebna (osim ako proizlazi iz drugih posebnih propisa za koje nije nadležno Upravljačko tijelo) te je, prema gore navedenim uputama, moguće postupati od dana zaprimanja ove obavijesti sve do zaprimanja obavijesti Upravljačkog tijela o prestanku važenja iste, kojima se izvanredne okolnosti stavljaju van snage.