LAGUR “Istarski švoj”

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarski švoj“

154. brigade Hrvatske vojske 5

52000 Pazin

E-mail: laguristarskisvoj@gmail.com

Mob. +385 91 624 6246

OIB: 24502717850