LAGUR Istarski švoj

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Istarski švoj osnovana je krajem 2015. godine s ciljem poticanja održivog razvoja ribarskog i akvakulturnog područja po principu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, a kroz pripremu i provedbu lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Jedinice lokalne samouprave u sastavu LAGUR-a su: Grad Pazin i Poreč-Parenzo te općine Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega Tinjan, Višnjan-Visignano i Vrsar-Orsera.  Uz jedinice lokalne samouprave članovi LAGUR-a su i predstavnici civilnog i gospodarskog sektora.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu je važan dokument za daljnji razvoj područja, održivog ribarstva i akvakulture te ostvarenje željene vizije LAGUR-a Istarski švoj o skladnom području bogate ribarske tradicije i očuvanog okoliša, mjestu jednakih mogućnosti i visoke kvalitete života.

Primarni cilj stoga ostaje isti: ostvariti održiv i učinkovit ribarski sektor i povećanu kvalitetu života na području ribarske zajednice LAGUR-a do kraja 2020. godine poštujući osobitosti područja te želje i potrebe svojih stanovnika.

LAGUR Istarski švoj svojim će radom pružati savjetodavnu pomoć, osiguravati protok znanja i informacija, ostvarivati dobru komunikaciju sa nadležnim nacionalnim i EU tijelima te stajati na raspolaganju svojim članovima i cijeloj lokalnoj zajednici u realizaciji razvojnih aktivnosti.

Na svima je nama da zajedničkim snagama u potpunosti ostvarimo potencijale našeg ribarskog područja te potaknemo razvoj temeljen na principima održivosti koordiniranim i osmišljenim djelovanjem iskorištavajući mogućnosti ponuđenih izvora financiranja, međusobne suradnje i umrežavanja javnog, privatnog i civilnog sektora te cjeloživotnog učenja i edukacije.