LAGUR Istarski švoj

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Istarski švoj osnovana je krajem 2015. godine s ciljem poticanja održivog razvoja ribarskog i akvakulturnog područja po principu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, a kroz pripremu i provedbu lokalne razvojne strategije u ribarstvu.

Članovi LAGUR-a su predstavnici javnog, gospodarskog i civilnog sektora sa ribarstvenog područja LAGUR-a koje obuhvaća gradove Pazin i Poreč-Parenzo te općine Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano te Vrsar-Orsera.Ribarstveno područje LAGUR-a obuhvaća 151 naselje površine 456,41 km2 te broji 34.351 stanovnika.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu (LRSR) je važan dokument za daljnji razvoj područja, održivog ribarstva i akvakulture te ostvarenje željene vizije LAGUR-a Istarski švoj o skladnom području bogate ribarske tradicije i očuvanog okoliša, mjestu jednakih mogućnosti i visoke kvalitete života. Pri definiranju razvojnih potreba područja koristio se pristup „odozdo prema gore“ u kojem su sudjelovali brojni dionici iz gospodarskog, civilnog i javnog sektora.

 • Prilikom izrade LRSR definirana je razvojna vizija FLAG-a, odnosno željeno buduće stanje kojem se teži i kojeg se treba dostići provedbom planiranih operacija u okviru zadanih prioriteta i ciljeva. Razvojna vizija FLAG-a Istarski švoj glasi: „FLAG Istarski švoj – skladno područje bogate ribarske tradicije i očuvanog okoliša, mjesto jednakih mogućnosti i visoke kvalitete života“
 • Opći cilj LRSR jest ostvariti održiv i učinkovit ribarski sektor i povećanu kvalitetu života na području ribarske zajednice LAGUR-a do kraja 2020. godine poštujući osobitosti područja te želje i potrebe svojih stanovnika.
 • Specifični ciljevi pridonose općem cilju i sadržavaju ono što se provedbom planiranih mjera namjerava postići.
  Specifični cilj 1: Povećanje konkurentnosti ribarskog sektora u skladu sa suvremenim tržišnim prilikama, kroz diversifikaciju i jačanje kapaciteta ribarske zajednice
  Specifični cilj 2: Učinkovito upravljanje resursima te očuvanje prirodne i kulturne baštine u svrhu održivog razvoja ribarske zajednice
 • U okviru LRSR programirane su sljedeće mjere:
  Mjera 1: Jačanje prepoznatljivosti ribarskog područja, proizvoda i usluga izradom jedinstvenog vizualnog identiteta;
  Mjera 2: Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom;
  Mjera 3: Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama.
  Mjera 5: Organizacija edukativnih manifestacija u svrhu jačanja uloge ribarstvenih zajednica, te jačanju svijesti o savjesnom korištenju ribarstvenih resursa, zaštiti mora i voda.
  Mjera 7: Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine

LAGUR Istarski švoj svojim će radom:

 • pružati savjetodavnu pomoć,
 • osiguravati protok znanja i informacija,
 • ostvarivati dobru komunikaciju sa nadležnim nacionalnim i EU tijelima te
 • stajati na raspolaganju svojim članovima i cijeloj lokalnoj zajednici u realizaciji razvojnih aktivnosti.

Na svima je nama da zajedničkim snagama u potpunosti ostvarimo potencijale našeg ribarskog područja te potaknemo razvoj temeljen na principima održivosti koordiniranim i osmišljenim djelovanjem iskorištavajući mogućnosti ponuđenih izvora financiranja, međusobne suradnje i umrežavanja javnog, privatnog i civilnog sektora te cjeloživotnog učenja i edukacije.