Zašto LAGUR

Razvojna vizija LAGUR-a Istarski švoj

„LAGUR Istarski švoj – skladno područje bogate ribarske tradicije i očuvanog okoliša,  mjesto jednakih mogućnosti i visoke kvalitete života“

Zašto LAGUR?

  • Zbog pouzdanja u ljude koji žive na području LAGUR-a i u naše sposobnosti za otkrivanjem onog što najbolje odgovara našem okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama.
  • Zbog povezivanja na lokalnoj razini, kako bi razmjenjivali svoja iskustva i znanja, informirali se i promovirali, pronalazili projektne partnere i razvili osjećaj pripadnosti jednoj cjelini LAGUR-u „Istarski švoj“
  • Zbog poboljšanja ruralnih životnih i radnih uvjeta
  • Zbog stvaranja dodane vrijednosti domaćim proizvodima, posebice olakšavajući ulazak na novo tržište kroz zajedničke aktivnosti
  • Zbog osiguravanja protoka informacija i znanja za napredak u razvoju gospodarstva i lokalne zajednice
  • Zbog umrežavanja između svih dionika
  • Zbog promicanja održivog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva
  • Zbog pripreme LAGUR područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU
  • Zbog jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekta