Natječaj za Mjeru 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama

LAGUR “Istarski švoj”, dana 16. kolovoza 2019. godine, objavljuje Natječaj za provedbu Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama Lokalne razvojne strategije u ribarstvu “Istarski švoj”.

PREDMET NATJEČAJA:

  • Dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene mjere LRSR s ciljem povećanja potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture u odgojno obrazovnim ustanovama te održavanja edukativnih aktivnosti vezanih uz povećanje osviještenosti i informiranosti krajnjih potrošača o važnosti i dobrobiti konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture na području FLAG-a „Istarski švoj“.
  • Ulaganja koja potiču potrošnju i oživljavanje tradicije konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture stvaranjem odgovarajućih uvjeta za pripremu i posluživanje proizvoda ribarstva i akvakulture u odgojno obrazovnim ustanovama na području FLAG-a te na ulaganja kojima će se, održavanjem različitih edukativnih aktivnosti, minimizirati slaba informiranost potrošača o lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture, s namjerom povećanja potrošnje ribe po glavi stanovnika.

 RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 110.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK (min. 10.000,00 EUR, max. 60.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK).

PRIHVATLJIVI NOSITELJI PROJEKATA:

a) Jedinice lokalne samouprave (JLS-ovi) unutar obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a „Istarski švoj“,

b) Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja ili djelatnost osnovnog obrazovanja unutar obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a „Istarski švoj“.

Prijave projekata podnose se od 02. rujna 2019., a najkasnije do 04. listopada 2019

NATJEČAJ I IZMJENE NATJEČAJA

Natječaj za Mjera 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama

OBRASCI

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B. Zahtjev za potporu Lista troškova

Obrazac 2. Opis projekta

Obrazac 3. Zahtjev za odobrenje promjena

Obrazac 4.A. Zahtjev za isplatu

Obrazac 4.B. Zahtjev za isplatu Izjava o izdacima

Obrazac 5. Izvještaj o napretku

PRILOZI

Prilog I Kriteriji odabira za Mjeru 3

Prilog II Popis-dokumentacije uz ZZP

Prilog III Popis dokumentacije uz ZZI

Prilog IV Popis proizvoda ribarstva i akvakulture

Prilog V. Vodič za Mjeru 3

PITANJA I ODGOVORI

pitanja i odgovori