3. Veljaa, 2023.

Objava izmijenjenih obrazaca i priloga natječajne dokumentacije za Mjeru 2. iz LRSR LAGUR-a za nositelje projekata/korisnike koji neće koristiti dodatna sredstva za provedbu projekata

Obavještavamo nositelje projekata/korisnike unutar Mjere 2. iz LRSR LAGUR-a koji neće koristiti dodatna sredstva za provedbu projekata iz okvira LRSR kako su na stranicama LAGUR-a objavljeni novi obrasci/prilozi sa valutom EUR dana 03. veljače 2023. godine. To su sljedeći dokumenti:

  • NOVI Obrazac 4.A. Zahtjev za isplatu (BEZ dodatnih sredstava)
  • NOVI Obrazac 4.B. ZZI – Izjava o izdacima (BEZ dodatnih sredstava)
  • NOVI Prilog III. Popis dokumentacije uz Zahtjev za isplatu.
    Napominjemo kako je gore naveden Prilog III. primjenjiv i na nositelje projekata/korisnike navedene niže.
    Svi ostali dokumenti ostaju nepromijenjeni.
    Ukupnoj dokumentaciji za Mjeru 2. možete pristupiti putem ovog linka.

Nositelje projekata/korisnike koji će koristiti dodatna sredstva za provedbu projekata iz okviru LRSR obavještavamo kako su izmjene FLAG Natječaja te obrazaca/priloga primjenjivih na njih u izradi, temeljem odredbe čl. 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 08/23) koji je stupio na snagu dana 21. siječnja 2023. godine. Planirana objava izmjena FLAG Natječaja te novih obrazaca/priloga je sredina veljače 2023. godine. Korisnici će biti pravovremeno obaviješteni čim izmjena FLAG Natječaja te novi obrasci/prilozi budu dostupni. Takve nositelje projekata/korisnike molimo da ZZI i prateću dokumentaciju ne dostavljaju dok predmetna izmjena FLAG Natječaja te novi obrasci/prilozi ne budu objavljeni.