28. Kolovoz, 2023.

Objava natječajne dokumentacije za postupak jednostavne nabave JN-01/2023: “Izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj” za programsko razdoblje 2021. – 2027.”

Dana 28. kolovoza 2023. godine Naručitelj objavljuje natječajnu dokumentaciju za postupak jednostavne nabave naziva “Izrada Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj” za programsko razdoblje 2021. – 2027.”, evidencijskog broja: JN-01/2023.

Natječajne dokumentacije sa uputama, uvjetima i zahtjevima možete naći i besplatno preuzeti na sljedećoj poveznici.

Sukladno internom Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave Poziv na dostavu ponuda je upućen na adrese najmanje 3 gospodarska subjekta, na način koji dokazuje da je isti zaprimljen od strane subjekta (e-mailom), te se isti objavljuje na mrežnim stranicama Naručitelja s ciljem poštivanja načela javne nabave (načela tržišnog natjecanja, načela jednakog tretmana, načela zabrane diskriminacije, načela transparentnosti) kako niti jedan ponuditelja ne bi bio doveden u (ne)povoljniji položaj ili neopravdanu prednost tj.  kako bi svi zainteresirani ponuditelji mogli podnijeti ponudu temeljem objavljenog Poziva na dostavu ponuda.