16. Veljaa, 2021.

Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine

Sukladno točki 5.11. Priručnika za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, a s ciljem informiranja nositelja projekata o rezultatima LAGUR natječaja, nakon završetka postupka odabira projekata po FLAG natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a “Istarski švoj”, objavljuju se rezultati odabira.

U okviru Mjere 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine donesene su Odluke o odabiru projekata za sljedeće projekte:
• projekt ID #30701, nositelja Momperlon d.o.o.,
• projekt ID #30702, nositelja Grad Pazin,
• projekt ID #30703, nositelja Općina Vrsar-Orsera,
• projekt ID #30704, nositelja Grad Poreč-Parenzo.

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: Mjera 7 – Objava rezultata odabira projekata