29. Sijeanj, 2020.

Obrazac za iskaz interesa

Obrazac za iskaz interesa

Objavljuje se Obrazac za iskaz interesa glede mjera iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj” (u daljnjem tekstu: LRSR).

Obrazac je namijenjen svim relevantnim dionicima sa područja djelovanja LAGUR-a “Istarski švoj” koji razmatraju prijavu projekta ili projektne ideje u okviru pojedine mjere iz LRSR LAGUR-a “Istarski švoj”.

Cilj je obrasca od relevantnih dionika prikupiti podatke o tome za koje mjere iz LRSR LAGUR-a “Istarski švoj” postoji interes na terenu.

 

Prikupljeni podaci su informativne prirode i služiti će kao podloga za izmjenu LRSR LAGUR-a “Istarski švoj”.

Obrazac možete otvoriti i preuzeti klikom na sljedeći link: LAGUR_Obrazac za iskaz interesa

Popunjeni obrazac možete predati:

  • osobno u ured LAGUR-a, svakog radnog dana od 07:00-15:00 sati, ili
  • putem elektronske pošte na e-mail: laguristarskisvoj@gmail.com

Molimo da obrasce dostavite na gore naveden način najkasnije do 07. veljače do 15:00 sati.

Radujemo se Vašim iskazima interesa!