26. Rujan, 2023.

Poziv na dostavu projektnih ideja za potrebe izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2021. – 2027.

FLAG “Istarski švoj” je trenutno u procesu izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za razdoblje 2021. – 2027. Kako bi mogli što kvalitetnije istražiti potrebe dionika na području djelovanja FLAG-a “Istarski švoj” pozivamo zainteresiranu javnosti na dostavu projektnih ideja.

Popunjeni obrazac Projektne ideje  možete poslati na e-mail laguristarskisvoj@gmail.com i info@moneosavjetovanje.eu ili u papirnatom obliku dostaviti na adresu FLAG-a „Istarski švoj“ (154. brigade Hrvatske vojske 5, Pazin) najkasnije do ponedjeljka, 2. listopada 2023. u 12:00 sati.