22. Rujan, 2023.

Poziv na sastanke za potrebe izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu “Istarski švoj” za programsko razdoblje 2021. – 2027.

FLAG „Istarski švoj“ objavljuje poziv za zainteresiranu javnost u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Istarski švoj“ za programsko razdoblje 2021.- 2027. Cilj svakog sastanaka je identificiranje elemenata SWOT analize koja je temelj za definiranje ciljeva, prioriteta i intervencija potrebnih za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu „Istarski švoj“.

POREČ

Ponedjeljak, 25. rujna 2023. u 10:00 sati, u prostorijama Udruženja obrtnika Poreč (Partizanska 5a)

 

PAZIN

Utorak, 26. rujna 2023. u 11:00 sati u prostorijama FLAG-a „Istarski švoj“ (154. brigade Hrv. vojske 5)