JEDNOSTAVNA NABAVA

PROVEDENE JEDNOSTAVNE NABAVE U 2021. GODINI

 • JN-01/2021 Evaluacija Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”
  Postupkom jednostavne nabave odabrana je ponuda subjekta Buena Vista d.o.o.
  Jednostavna nabava realizirana je sklapanjem Ugovora sa navedenim ponuditeljem.

PROVEDENE JEDNOSTAVNE NABAVE U 2020. GODINI 

 • JN-01/2020 Konzultantske usluge izmjene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”
  Postupkom jednostavne nabave odabrana je ponuda subjekta CONFIDIA d.o.o. za savjetovanje.
  Jednostavna nabava realizirana je sklapanjem Ugovora sa navedenim ponuditeljem.

PROVEDENE JEDNOSTAVNE NABAVE U 2019. GODINI 

 • JN-01/2019 Konzultantske usluge izmjene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”
  Postupkom jednostavne nabave odabrana je ponuda subjekta CENTUM PERCENT d.o.o. za savjetovanje.
  Jednostavna nabava realizirana je sklapanjem Ugovora sa navedenim ponuditeljem.
 • JN-02/2019 Usluge organizacije, prijevoza i smještaja za studijsko putovanje na Sardiniju
  Postupkom jednostavne nabave odabrana je ponuda subjekta AGENZIE-MARITTIME SARDE s.r.l.
  Jednostavna nabava realizirana je sklapanjem Ugovora sa navedenim ponuditeljem.
 • JN-03/2019 Konzultantske usluge izrade natječajne dokumentacije za Mjeru 3. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu
  Postupkom jednostavne nabave odabrana je ponuda subjekta CENTUM PERCENT d.o.o. za savjetovanje.
  Jednostavna nabava realizirana je sklapanjem Ugovora sa navedenim ponuditeljem.

PROVEDENE JEDNOSTAVNE NABAVE U 2018. GODINI

 • JN-01/2018 Izrada jedinstvenog vizualnog identiteta cjelokupne ribarske zajednice na području LAGUR-a “Istarski švoj” (u okviru M1-LRSR)
  Postupkom jednostavne nabave odabrana je ponuda subjekta ALT DIGITAL d.o.o.
  Jednostavna nabava realizirana je sklapanjem Ugovora sa navedenim ponuditeljem.
  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

SUKOB INTERESA

Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta po ZJN 2016. obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

 1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
 2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Predstavnikom naručitelja u smislu ZJN 2016 smatra se:

 1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela naručitelja,
 2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu i
 3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave i
 4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Odredbe o sukobu interesa iz članka 76. ZJN 2016. primjenjuju se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz  točke 1. (čelnika tijela naručitelja, člana upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela naručitelja).

Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

 

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) i članka 37. stavka 1. točke 15. Statuta Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“, Predsjednik Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ dana 08. studenog 2018. godine objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU „ISTARSKI ŠVOJ“, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarski švoj“ je u sukobu interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin
 • Grad Poreč, Obala m. Tita 5/1, 52440 Poreč
 • Općina Funtana, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
 • Općina Tar-Vabriga, Istarska 8, 52465 Tar
 • Općina Vrsar, Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar
 • Općina Tinjan, Tinjan 2, 52444 Tinjan
 • Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan – Visignano
 • Ribarska zadruga Punta zub, Tar (Općina Tar – Vabriga), Vabriga, Republika 29
 • Marion d.o.o., Dubravica 2, 52000 Pazin
 • GRAVITY j.d.o.o., Šime Kurelića 20/6, 52000 Pazin
 • JAŠIĆ, obrt za građevinarstvo i pomorski prijevoz putnika, vl. Aljoša Jašić, Slavčići 155 D, Sveti Petar u šumi
 • S. I. C. trgovina – građevinarstvo – turizam d. o. o., Višnjan, Milanezi 39
 • PARIS, zajednički obrt za morski ribolov i usluge javnog prijevoza, suvl. Valter Paris i Dante Paris, Obala M. Tita 17, 52450 Vrsar
 • STORM, obrt za ribarstvo, prijevoz putnika morem i trgovinu, vl. Robert Momić, Poreč, Gašpara Kalčića 10
 • ADRIATICA, obrt za poljoprivredu i trgovinu, vl. Klaudio Prekalj, Flengi 19B, 52450 Vrsar
 • LUNA, izdvojeni pogon, vl. Klaudio Prekalj, Saline 3, 52450 Vrsar
 • Bonaca, obrt za morski ribolov i prijevoz putnika, vl. Ranko Bonaca, Poreč, Nikole Tesle 2
 • OPG Đenijo Škabić, Runki 2, Gračišće
 • Nivio, obrt za morski ribolov, uzgoj i trgovinu, Republika 5, Vabriga, Tar-Vabriga
 • MONTRAKER d.o.o. za izgradnju i održavanje, Obala M. Tita 1a, Vrsar
 • Hrvatin transport, obrt za cestovni prijevoz robe, vl. Eugen Hrvatin, Hrvatini 101A, Tinjan
 • Matini grupa, proizvodni i uslužni obrt, vl. Angelo Mattich, Višnjan, J. Šurana 1
 • Poseidon, obrt za ribarstvo, trgovinu i turizam, vl. Michael Tasić, Kaštelir, Cerjani 4
 • Poljoprivredna zadruga OLEA VITIS ANTIQUA, Tar (Općina Tar – Vabriga), Vabriga, Sv. Antona 5
 • ISTRA F.Č. društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u trgovini, Vukovrska 19, 52440 Poreč
 • S.K.A.T. ribarstvo i trgovina d.o.o., Republika 31, 52465 Vabriga
 • Udruženje obrtnika Poreč, Partizanska 5a, 52 440 Poreč
 • Ronilački klub Ugor, Obala Maršala Tita bb, Vrsar
 • Jedriličarski klub Horizont Poreč, N. Tesle 16, 52440 Poreč
 • Speleoklub “Had” Poreč, Brostolade 50, 52450 Vrsar.

Predsjednik LAGUR-a “Istarski švoj”

Robert Momić, v.r.

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

PLAN NABAVE

 

REGISTAR UGOVORA

 

STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI 

 

Planovi nabave, registri ugovora i statistička izvješća objavljena su i na EOJN-RH.